Välja mottagare

När man skriver inlägg i lärloggen skulle det vara bra om man kunde välja vilka lärare som ska kunna se inlägget. Alla lärare behöver ju inte kunna läsa allt i en elevs lärlogg. Ett förbättringsförslag!