Visar 1 svar (av 1 totalt)

uppgifter kopplade till tabell/kunskapsmatris

Hej
Tycker att det är smart att man kan koppla ihop uppgifter med tabell/kunskapsmatris, men tyvärr finns de bara kopplade till den tabellen som bara jag som lärare ser.

Skulle vilja kunna välja- om uppgiften ska kopplas till ”Huvudmatrisen” (under kunskaper) så att eleverna ser, eller till den tabell som bara jag som lärare kan se.

Förstår värdet att som klasslärare kunna ha en egen dold matris för varje elev men för mig som ämneslärare innebär detta bara ett moment till att hålla rätt på och sedan ska jag klicka i en matris till.

Hej
Tackar för dina tankar. 🙂

Jag är inte helt med på vad du menar med ”huvudmatris”. Det finns de ”gröna” matriserna som är menade som lärandematriser som du kan göra själv. Där kan eleven kan göra självskattning. Är det dit du skulle vilja koppla?
De blå kunskapskravstabellerna kan både du och eleven se (om ni valt att visa dem för eleverna). Det eleven däremot inte kan se är de uppgifter du valt att koppla dit som underlag. Vill du att eleven ska kunna se till viken nivå du kopplat underlag?

Vi håller på att se över modulen Kunskaper. Vi håller på att ta in användarupplevelser för att kunna börja med rätt saker. Jag tar tacksamt emot dina tankar – maila mig på lise-lotte.hjalmar@unikum.net

mvh Lotta på Unikum

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.