Underlag – Hur länge sparas de?

Hur länge sparas matrisen för en elevs bedömning (en egen publicerad matris under Underlag – fliken till höger om Visad kunskap) ?

Och följer den med kommande terminer för en elev?
Alltså om jag klickat i kunskaper i matrisen för en elev i åk 4 följer den automatiskt med för kommande bedömningar kommande terminer?

Attachments:
You must be logged in to view attached files.