Reflektion och analys

När man skriver under reflektion o analysdelen så kan man inte välja att minimera rutan med inlägget så att bara en inledande del av texten syns. Blir mycket skrollande. Går det att utveckla så att inläggen blir precis som i bloggen att man behöver klicka på dem för att öppna upp d.et