Visar 1 svar (av 1 totalt)

Personal i fler förskolor!

Hej, vi har två förskolor i Örebro och samarbetet frodas mellan dessa. Bland annat genom tvärgrupper via Unikum som tex. lärplattegrupp, utegrupp, naturgrupp, mm. Ett dilemma som uppstått är att när en sådan grupp skapas på förskola A och sedan pedagoger från både A och B kopplas på får det en ovälkommen effekt. De pedagoger som arbetar på Förskola B blir automatisk pedagoger på förskola A också. Då jag vill ta bort denna relation tas även relationen till den nystartade gruppen bort. Har ni någon lösning på detta, så det leder till att pedagogerna på förskola B får en massa information som är menad för förskola A…

Hej!
Jo så blir det så därför är vårt förslag att ni gör så här istället. Det är inte att rekommenderar att lägga in personal manuellt på förskolor de ej tilhör. Istället rekomenderar vi att ni skapar en ”Gemensamt i Örebro” (tror det finns redan) och lägger in den typen av skolöverskridande grupper där tex förskolechefer, personal på flera förskolor som behöver en gemensam grupp kanske område x med förskolechef och alla pedagogerna et.c.
Britt på Unikum

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.