Visar 1 svar (av 1 totalt)

Markera delar av av kunskapskraven

Eftersom varje del i en ”kunskapsruta” kan innehålla flera moment/uppnåendemål, vore det bra om pedagog kan markera delar av det som står i rutan. I nuläget måste man välja mellan att markera hela rutan eller inte alls, vilket känns missvisande.

Hej
Tack för input. Vi håller på att titta över kunskapsmodulen och hur vi på ett tydligare sätt kan visa på progression i lärandet. I den nya reviderade läroplanen är alla kunskapskrav i löpande text. Det är helheter som ska bedömas men alla helheter består av delar. Vi ser över hur vi ska kunna ta ut delarna utan att missa helheten.

Vi tar med oss dina tankar:)

Lotta på Unikum

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.