Visar 1 svar - 1 till 3 (av 3 totalt)

Grundsärskolan

Jag har fått i uppdrag att ställa en fråga kring en elev som är kopplad både till grundskolan och grundsärskolan. Detta blir fel i statistiken och vi skulle vilja ha hjälp med detta, hur gör man?
TACKSAM FÖR SVAR!

Hej!
Vad är det som blir fel i statistiken? För eleven, klassen, skolan?
Vi skulle behöva lite mer info för att kunna svara på frågan.
Britt på Unikum

Tack för svar.
Lite oklart för mig men det verkar som om eleven enbart ska bedömas enligt grundsärskolan men då han har en samtallsmall med övriga ämnen för grundskolan så blir det fel i statistiken då bedömning och visad kunskap inte fylls i då.

Hej!
Samtalsmallen har inget med bedömningar att göra. Det som visas på samtalsöversikten är bara en länk till Kunskaper.
Om ni går till elevens sida med Kunskaper så ser man där om det är bedömt i rätt ämnen, nämligen grundsär.
I annat fall är det troligen så att eleven inte är inlagd på rätt sätt och därför är bedömningar gjorda enligt fel läroplan?
En elev i grundskola som ska bedömas enligt särskolans kursplaner eller enligt både grund och grundsär behöver läggas in lite speciellt och detta behöver tyvärr alltid göras manuellt:
Här finns info:
http://unikum.freshdesk.com/support/solutions/articles/11000026516-s%C3%A4rskoleelever-integrerade-i-grundskola-gymnasium

Läraren som ska bedöma enligt grundsär går sen in i den gruppen och bedömer medan grundskolelärare kan bedöma eleven i den vanliga klassen.

Är det inlagt fel behöver det tyvärr göras om och tas bort det som är felaktigt.
Britt på unikum

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.