Reflektion/analysdelen

När jag startar en reflektion/analys under en planering så är det bara jag som kan redigera den vad jag förstår. Det vore önskvärt om även de andra pedagogerna kan redigera. Finns det något som jag ska göra för att andra pedagoger ska kunna redigera. Vi upptäckte detta då en kollega till mig skulle lägga till en bild, men de tre prickarna uppe till höger (som syns när jag startat en reflektion/analys) dök inte upp när hon klickade in på reflektionen/analysen.