Kopiera in text

Jag kan inte kopiera in text i mina lärloggar. Hur gör jag?