Klassanpassningar

Om man skriver en klassanpassning, under ”klassdokument” för klassen, varför syns det inte för undervisande lärare i de olika ämnena, utan bara för mentorerna?