Berättelser

Här berättar användare hur de arbetar, och hur de tar hjälp av webbverktyg i lärandet.

Hurra Skolinspektion!

På Fäladsgårdens skola i Lund siktar man högt och vill tillsammans med eleverna skapa framtidens kompetenser. Vid senaste Skolinspektionen fick de ett mycket gott betyg, utan anmärkningar, framförallt när det gäller elevernas utveckling mot målen. Både rektor och pedagoger har koll på varenda elev i alla ämnen. Men hur får man till det? Viveca Dahl, rektor och pedagog, delar här med sig av visioner och konkreta idéer kring Fäladsgårdens arbete. Följ med på en berättelse om årshjul, “ploppande”, kunskapskrav, webbverktyg och Skolinspektion.

- Viveca Dahl, Rektor

Målfokuserat i Helsingborg – med Unikum

När Ing-Marie Rundwall tillträdde som utbildningsdirektör i Helsingborg för tre år sedan bestämde hon sig för att implementera en genomtänkt strategi kring vad som behöver åstadkommas och vilka förutsättningar som då behöver finnas. Hon kom fram till att rektorerna är väldigt viktiga nyckelspelare. “Jag måste ha en organisation som innehåller Zlatans, nyckelspelare som verkligen levererar”, menar Ing-Marie.

Bättre stödinsatser till elever med hjälp av digitalt verktyg

Rektor Bodil Samuelsson har lyckats förbättra arbetet med stödinsatser för både sina lärare och sig själv. Dessutom har de förbättrade rutinerna lett till att eleverna får den hjälp de behöver snabbare. “Vi jobbar smartare!” säger Bodil.

- Bodil Samuelsson, Rektor, Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

- Marina Ljungdahl Karlsson och Cecilia Bonde, Lärare på Högastensskolan, Helsingborg

Flippad konferens med hjälp av Unikum

- Sara Hägle, Biträdande rektor på Slättaskolan i Falun

Hallå där rektor Bodil och pedagog Sabina i Falkenberg!

Vi har intervjuat en rektor och en pedagog i Falkenberg som delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram, om hur de jobbar nu och hur de ser på den nya reformen. Här kan du ta del av rektor Bodil Samuelssons och pedagog Sabina Mårtenssons tankar.

Hallå där skolchef Lennart Christensson i Tanum!

Lennart Christensson är skolchef och jobbar på Skolförvaltningen i Tanums kommun som här har delat med sig av sina tankar kring åtgärdsprogram.

Tankar från rektorer och utvecklingsledare

I9 november träder den nya lagen i kraft, som bl a innebär att kravet på IUP och skriftliga omdömen tas bort för år 6-9. Alla skolor och kommuner runt om i landet berörs av det nya lagförslaget. Tankar och frågeställningarna är många. Vad innebär det för vår skola eller kommun? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Och hur tänker andra? Vi har intervjuat 2 rektorer och 2 utvecklingsledare från Lund, Falun, Ludvika och Uddevalla för att höra med om hur de tänkt och gjort kring detta.

Mölndals förskolor siktar högt

I Mölndals kommun jobbas det fokuserat och intensivt mot visionen “att skapa optimala förutsättningar för barns lärande”. Inom förskolan finns en tydlig idé om att få till en jämnare och högre kvalitet på den pedagogiska dokumentationen för att därmed även påverka det systematiska kvalitetsarbetet i rätt riktning. Till sin hjälp använder många av förskolorna verktyget Unikum för den pedagogiska dokumentationen och kommunikation med föräldrarna på webben. Ta del av Mölndals tankar kring systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolorna.

- Kristofer Skogholm, Skolutvecklare Mölndals kommun

Aktivt pedagogiskt ledarskap i Trollhättan

Vid Unikums Nyckelpersonsträff i februari 2013 föreläste Eva Dahl och Tina Tenggren om hur de arbetar med det pedagogiska ledarskapet på F-9 skolan Kronan i Trollhättan. De inledde med att berätta hur de ser på sin rektorsroll. För ca 2 år sedan bestämde de sig för att kalla det Rektor 2.0. Det handlar, enligt Eva och Tina om att ha en pedagogisk idé, att vara en förebild t ex i det digitala, arbeta med ett formativt förhållningssätt samt med en tydlighet.

- Tina Tenggren, Eva Dahl, Rektorer

Vill ni också berätta?

Dela med er av er berättelse om hur ni arbetar med pedagogiska webbverktyg.