Berättelser

Här berättar användare hur de arbetar, och hur de tar hjälp av webbverktyg i lärandet.

Tillgängligt kvalitetsarbete för alla

Tidigare har vi fått ta del av Stångby förskolors berättelse för att få bättre kvalitetsarbete. Var befinner de sig just nu på sin digitala resa? Vad har hänt sedan sist? Den här gången är det Catharina Schill och Emma Wollmark som uppdaterar oss - båda två förskolechefer och drivande i att hitta nya smarta arbetssätt för att öka kvaliteten i verksamheten genom förenklat kvalitetsarbete.

God kvalitet uppstår inte av en slump

Kan man mäta förskolans kvalitet? Kan jag som pedagog göra något för att höja kvaliteten på min förskola? Hur kan en huvudman skapa förutsättningar som gör att alla barn får gå på en förskola av hög kvalitet? På Unikums Nyckelpersonsträff föreläste Sara Lindberg och Christian Andersson om hur Pysslingen Förskolor jobbar med att skapa goda förutsättningar för att främja varje barns lärande.

- Sara Lindberg och Christian Andersson

Utvecklingssamtal, dokumentation och verksamhetsutveckling i Lunds förskolor

Eva Grandelius och Charlotta Erwall berättar om hur hela Lunds kommun startade upp Unikum i förskolan. Ta del av två förvaltningarnas olika modeller och och vilka slutsatser de dragit för att undvika fallgropar och kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Eva och Charlotta delade med sig av sina tankar i samband med Unikums Nyckelpersonsträff 6-7 februari 2014.

- Eva Grandelius, förskolechef Lund Öst

Enklare, bättre och roligare med Unikum

Leonardo Contreras är förskollärare och jobbar på Bifrosts förskola i Mölndal, en av Nordens största förskolor med elva avdelningar. På Unikums Nyckelpersonsträff fick vi lyssna till Leos berättelse kring erfarenheterna av att införa ett webbverktyg för pedagogisk dokumentation. Vilka tankar har poppat upp under resans gång? Vilka effekter kan de se idag? Häng med på hela resan där allt började med en kurs i pedagogisk dokumentation...

- Leonardo Conteras, Förskollärare, Bifrost förskola i Mölndal

Bättre systematiskt kvalitetsarbete i Stångby förskolor

I Stångby förskolor i Lund har vi tagit ett helhetsgrepp kring systematiskt kvalitetsarbete. Hösten 2011 drog vi igång ett projekt med Unikum för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i våra förskolor. Tanken var att samla all dokumentation på ett ställe och få bra överblick. Det har varit många personer som dragit och hjälpt till med detta projekt. Vi som försöker summera det hela heter Henrik Salling (IKT-pedagog) och Catharina Schill (förskolechef). Här kan du ta del av vår berättelse om hur vi gjorde och hur det gick i arbetet.

- Henrik Salling, IKT-pedagog

Mölndals förskolor siktar högt

I Mölndals kommun jobbas det fokuserat och intensivt mot visionen “att skapa optimala förutsättningar för barns lärande”. Inom förskolan finns en tydlig idé om att få till en jämnare och högre kvalitet på den pedagogiska dokumentationen för att därmed även påverka det systematiska kvalitetsarbetet i rätt riktning. Till sin hjälp använder många av förskolorna verktyget Unikum för den pedagogiska dokumentationen och kommunikation med föräldrarna på webben. Ta del av Mölndals tankar kring systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolorna.

- Kristofer Skogholm, Skolutvecklare Mölndals kommun

Arbeta med Unikum lärlogg i förskolan

På Tvets förskola på Orust arbetar pedagogerna Anne Abrahamson och Petra Rolandén. Vid en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff berättade de om sitt arbete med dokumentation i förskolan samt hur de använder Unikum som stöd för sin dokumentation.

- Petra Rolandén, Anne Abrahamson, Pedagoger, Tvets förskola

Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katja berättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”

- Katja Pyttynen

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter

Vill ni också berätta?

Dela med er av er berättelse om hur ni arbetar med pedagogiska webbverktyg.