Berättelser

Här berättar användare hur de arbetar, och hur de tar hjälp av webbverktyg i lärandet.

Aktivt pedagogiskt ledarskap i Trollhättan

Vid Unikums Nyckelpersonsträff i februari 2013 föreläste Eva Dahl och Tina Tenggren om hur de arbetar med det pedagogiska ledarskapet på F-9 skolan Kronan i Trollhättan. De inledde med att berätta hur de ser på sin rektorsroll. För ca 2 år sedan bestämde de sig för att kalla det Rektor 2.0. Det handlar, enligt Eva och Tina om att ha en pedagogisk idé, att vara en förebild t ex i det digitala, arbeta med ett formativt förhållningssätt samt med en tydlighet.

- Tina Tenggren, Eva Dahl, Rektorer

Arbeta med Unikum lärlogg i förskolan

På Tvets förskola på Orust arbetar pedagogerna Anne Abrahamson och Petra Rolandén. Vid en föreläsning på Unikums Nyckelpersonsträff berättade de om sitt arbete med dokumentation i förskolan samt hur de använder Unikum som stöd för sin dokumentation.

- Petra Rolandén, Anne Abrahamson, Pedagoger, Tvets förskola

Bättre medarbetarsamtal

Karin trivdes på jobbet. Hon älskade kontakten med barnen, hon hade trevliga och roliga kollegor och en bra chef. Men när det var dags för medarbetarsamtal kände hon sig ofta osäker. Hon tyckte att det var svårt att i samtalet riktigt få fram hur hon arbetade och hur väl allting fungerade och ofta kändes det som att hon inte hade kunnat förmedla hur mycket hon faktiskt bidrog till organisationen. Hon visste inte hur hon skulle förbereda sig för att det skulle kännas bättre och därför förberedde hon sig ofta inte alls. Hon lät chefen leda samtalet och svarade i stort sett bara på hennes frågor.

- Anna Brügge Josefsson , Förskolechef

Formativ bedömning i Tullbroområdet

På Tullbroskolan och Schubergsskolan i Falkenberg har man valt att jobba formativ för att utveckla elevernas kvalitativa förmågor. I filmen nedan berättar elever, pedagoger och rektorer om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum.

- Fredrik Andreasson, Rektor

Unikum som verktyg för digital pedagogisk dokumentation

Pedagogiska frågor hamnar i fokus när förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt, menar förskolechef Britt-Marie Bjurström och förskollärare Katja Pyttynen när de delar med sig av sina erfarenheter vid ett Unik Meet Förskola. Katja berättar om sin syn på deras arbete i Unikum “Det är ett bra verktyg som stödjer och stärker. Vi samlar ihop alla lösa delar som vi har i verksamheten och samlar allt i Unikum. Det blir en höjning av kvalitén i vårt arbete. Vi har helt enkelt blivit bättre.”

- Katja Pyttynen

Genomskinliga ”resväskor”

På Idalaskolan i Lund jobbade man bra men väldigt olika. När kommunen gick in i Projekt Unik påbörjade skolan sin resa mot en mer gemensam och mer proffsig dokumentation av hur eleven utvecklas. Hur långt har de kommit hösten 2012 och vad är deras nästa steg?

- Anette Ohlsson, Rektor tillika verksamhetschef för Idalaskolan

Elevdelaktighet med hjälp av Lärloggen

Att jobba elevdelaktigt är något många lärare och skolor siktar på. På Freinetskolan Hugin i Norrtälje har man kommit en bit på väg. När Unikum besökte skolan fick vi träffa Albin som talande sa: "För mig påverkar att sätta mina egna mål lärandet genom att jag kan välja mål som jag kan ha mer nytta av i mitt liv. Då blir lärandet mer "mig-fokuserat" och det är bra." Härligt" var min första tanke och sen kom osökt nästa: "hur har man kommit så här långt?"

- Jonas Lindahl, Lärare och mentor

Unik Meet Förskola i Trollhättan

Det är världpremiär för Unik Meet Förskola. Ungefär 100 förskolepedagoger och förskolechefer från Trollhättan och Orust har samlats på Kronan i Trollhättan för att diskutera, inspireras och utbyta erfarenheter

En resa till formativ bedömning och systematiskt kvalitetsarbete i Falköping

Falköpings kommun ville arbeta för att främja och synliggöra elevernas lärande och kunskapsutveckling. Man ville göra det möjligt för lärarna att ge eleverna tydlig återkoppling och samtidigt göra det enklare för eleverna att arbeta med självvärdering och kamratbedömning. Ambitionen var också att utveckla kvaliteten i skolan, genom att ge lärare och skolledare tillgång till väl uppdaterad information om kunskapsresultat i alla ämnen. För att lyckas med detta krävdes ett fungerande samarbete mellan kommunens olika skolor, en genomtänkt projektplan och ett modernt verktyg för att spara och visa information kring eleverna.

- Fredrik Åkermark, IKT-strateg Falköpings kommun

Och så enkelt kan det vara!

Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att prata om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

- Mattias Lagerquist, Lärare

Vill ni också berätta?

Dela med er av er berättelse om hur ni arbetar med pedagogiska webbverktyg.