Berättelser

Här berättar användare hur de arbetar, och hur de tar hjälp av webbverktyg i lärandet.

Effektiv och enkel lärportal

Susanna Adel Widlert arbetar som kvalitetschef och vårdlärare på Institute af Lärande. Vi inriktar oss mot gymnasial vuxenutbildning. Susanna har gedigen erfarenhet som lärare.

Tillgängligt kvalitetsarbete för alla

Tidigare har vi fått ta del av Stångby förskolors berättelse för att få bättre kvalitetsarbete. Var befinner de sig just nu på sin digitala resa? Vad har hänt sedan sist? Den här gången är det Catharina Schill och Emma Wollmark som uppdaterar oss - båda två förskolechefer och drivande i att hitta nya smarta arbetssätt för att öka kvaliteten i verksamheten genom förenklat kvalitetsarbete.

Hurra Skolinspektion!

På Fäladsgårdens skola i Lund siktar man högt och vill tillsammans med eleverna skapa framtidens kompetenser. Vid senaste Skolinspektionen fick de ett mycket gott betyg, utan anmärkningar, framförallt när det gäller elevernas utveckling mot målen. Både rektor och pedagoger har koll på varenda elev i alla ämnen. Men hur får man till det? Viveca Dahl, rektor och pedagog, delar här med sig av visioner och konkreta idéer kring Fäladsgårdens arbete. Följ med på en berättelse om årshjul, “ploppande”, kunskapskrav, webbverktyg och Skolinspektion.

- Viveca Dahl, Rektor

Målfokuserat i Helsingborg – med Unikum

När Ing-Marie Rundwall tillträdde som utbildningsdirektör i Helsingborg för tre år sedan bestämde hon sig för att implementera en genomtänkt strategi kring vad som behöver åstadkommas och vilka förutsättningar som då behöver finnas. Hon kom fram till att rektorerna är väldigt viktiga nyckelspelare. “Jag måste ha en organisation som innehåller Zlatans, nyckelspelare som verkligen levererar”, menar Ing-Marie.

God kvalitet uppstår inte av en slump

Kan man mäta förskolans kvalitet? Kan jag som pedagog göra något för att höja kvaliteten på min förskola? Hur kan en huvudman skapa förutsättningar som gör att alla barn får gå på en förskola av hög kvalitet? På Unikums Nyckelpersonsträff föreläste Sara Lindberg och Christian Andersson om hur Pysslingen Förskolor jobbar med att skapa goda förutsättningar för att främja varje barns lärande.

- Sara Lindberg och Christian Andersson

Smart översikt underlättar arbetet med stödinsatser i Heby

Heby kommun hade stora problem med arbetet för elever i riskzonen. De ville jobba mer proaktivt med överblick och smidighet som viktiga kvalitéer. De tog Unikums nya webbverktyg, Stödinsatser, till sin hjälp och resultatet blev bättre stöd till barnen samt nöjda rektorer och specialpedagoger.

- Lise-Lotte Hjalmar, Utvecklingsledare Heby kommun

Elevledda utvecklingssamtal blir mer äkta

Elever som äger sitt eget lärande och som har koll på vad de behöver utveckla är väl varje lärares dröm? Lärarna på Furulunds skola i Partille gjorde en stor förändring för drygt ett år sedan och såg resultat direkt.

- Maria Larsson, Lärare, Furulunds skola Partille

Likvärdig bedömning och sparad tid

“Hos oss var det en icke-fråga om man skulle göra förberedelser inför utvecklingsamtal eller inte. Hur ska vi kunna vara bra mentorer om vi inte vet hur det går för eleverna i de olika ämnena?” berättar Maria Larsson som är lärare för elever i årskurs 6-9 i Furulunds skola i Partille.

- Maria Larsson, Lärare, Furulunds skola Partille

Det egna lärandet i fokus

Elevers delaktighet i sitt eget lärande är något som Marie Nordholm, lärare i NO och teknik, håller väldigt högt. Hon använder Unikum för det formativa arbetet med eleverna. Här får du läsa om hur de jobbar.

- Marie Nordholm, Lärare, Östlyckeskolan i Alingsås

Bättre stödinsatser till elever med hjälp av digitalt verktyg

Rektor Bodil Samuelsson har lyckats förbättra arbetet med stödinsatser för både sina lärare och sig själv. Dessutom har de förbättrade rutinerna lett till att eleverna får den hjälp de behöver snabbare. “Vi jobbar smartare!” säger Bodil.

- Bodil Samuelsson, Rektor, Ätranskolan och Okome skola i Falkenberg

Vill ni också berätta?

Dela med er av er berättelse om hur ni arbetar med pedagogiska webbverktyg.